+ 381 11 4047 100 office@brzipopis.rs

FAQ – Često postavljana pitanja

 

P: Da li sa jednom licencom može da se registruje više uređaja? 

O: Ne, jedna licenca je vezana za jedan email putem kojeg se može pristupiti web aplikaciji i koji se koristi za registraciju jednog android uređaja.

P: Koliko traje jedna licenca?

O: Jedna licenca traje godinu dana od datuma kupovine.

P: Šta znači to što je licenca ograničena na određeni broj zapisa?

O: Broj zapisa na koji je licenca ograničena podrazumeva maksimalni broj stavki u dokumentima popisa koji može da se upiše u bazu podataka.

P: Ako više korisnika pristupa istoj bazi, da li to znači da se povećava broj zapisa za svaku licencu?

O: Ne, ukupan broj zapisa odgovara licenci koja je kupljena bez obzira na broj korisnika koji pristupa istoj bazi podataka. Npr. ako tri korisnika koriste M verziju koja je ograničena na 10.000 zapisa, svim korisnicima je ograničenje 10.000 zapisa.

P: Šta ako se prekorači broj zapisa na koji je ograničena licenca?

O: U slučaju da se dostigne maksimalni broj zapisa koji tip licence podržava, podaci se jednostavno neće dalje uvoziti u aplikaciju. U tom slučaju, potrebno je da se neki od dokumenata obriše, da bi se oslobodio prostor u bazi za nova dokumenta.

P: Kako se obračunava rabat kod kupovine licenci?

O: Da bi se steklo pravo na obračun rabata, potrebno je da se registrujete kao partner. Rabat se obračunava jednom godišnje na osnovu broja prodatih licenci koji je ostvario partner u prethodnom obračunskom periodu.

P: Kako da uvezem podatke u Pantheon?

O: Uputstvo kako podaci koji se izvezu iz aplikacije Brzi Popis mogu da se uvezu u Pantheon možete pronaći ovde.