+ 381 11 4047 100 office@brzipopis.rs

Uslovi i odredbe korišćenja aplikacije

Preuzimanjem ili korišćenjem aplikacije Brzi Popis, ovi uslovi će se automatski primeniti na Vas – zato ih obavezno pažljivo pročitajte pre nego što počnete da koristite aplikaciju.

Nije dozvoljeno nikakvo kopiranje ili modifikovanje aplikacije, bilo kojeg dela aplikacije ili zaštitnih znakova na bilo koji način bez pisane saglasnosti proizovđača aplikacije. Nije dozvoljeno prevođenje aplikacije na druge jezike kao i pravljenje njenih derivativnih verzija. Nije dozvoljeno izvlačenje izvornog koda aplikacije. Sama aplikacija, njen izvorni kod, kao i svi žigovi, autorska prava, prava na baze podataka i ostala prava intelektualne svojine u vezi s tim, isključivo su vlasništvo proizvođača aplikacije, kompanije Omnisoft d.o.o.

Proizvođač aplikacije će nastojati da aplikacija bude što korisnija i efikasnija. Iz tog razloga proizvođač zadržava pravo da menja i ažurira aplikaciju, u bilo koje vreme i iz bilo kojeg razloga. Proizvođač aplikacije će nastojati da uvek nudi najažurniju verziju aplikacije. Treba imati na umu da proizvođač aplikacije zavisi od trećih strana kod stavljanja na raspolaganje novih verzija aplikacije. Proizvođač aplikacije ne snosi odgovornost ukoliko Korisnik nema instaliranu poslednju verziju aplikacije.

Aplikacija Brzi Popis trenutno je dostupna za uređaje sa Android operativnim sistemom. Preuzimanjem bilo koje verzije aplikacije Korisnik se obavezuje na poštovanje ograničenja aplikacije po pitanju minimalne verzije Android operativnog sistema na kojoj aplikacija radi. Proizvođač aplikacije se ne obavezuje da će uvek ažurirati aplikaciju tako da odgovara verziji Android operativnog sistema koja se nalazi na uređaju Korisnika.

Proizvođač aplikacije zadržava pravo da u budućnosti omogući rad aplikacije i na drugim operativnim sistemima.

Proizvođač aplikacije zadržava pravo da naplaćuje njenu upotrebu, u bilo koje vreme i iz bilo kojeg razloga. Proizvođač aplikacije se obavezuje da nikada neće naplaćivati aplikaciju ili njeno korišćenje bez prethodnog obaveštenja.

Svi troškovi koji nastanu upotrebom aplikacije Brzi Popis idu isključivo na teret Korisnika aplikacije. Proizvođač aplikacije ne prihvata nikakvu odgovornost za bilo kakav gubitak, direktan ili indirektan, koji Korisnik doživi kao rezultat upotrebe aplikacije.

Aplikacija Brzi Popis čuva i obrađuje podatke koje joj pruža Korisnik. Proizvođač aplikacije ne snosi odgovornost za bezbednost podataka u aplikaciji. Odgovornost je Korisnika da čuva svoj uređaj i učini pristup aplikaciji bezbednim, naročito ako se u aplikaciji nalaze poverljivi podaci. Preporuka je proizvođača da se ne vrši uklanjanje softverskih ograničenja i ograničenja koja nameće operativni sistem uređaja. Takve i slične radnje bi mogle da ugroze bezbednosne funkcije uređaja i učine Vaš uređaj ranjivim, a mogle bi da dovedu i do toga da aplikacija Brzi Popis ne radi ispravno ili ne radi uopšte.

Proizvođač aplikacije ne snosi odgovornost za bilo kakav gubitak podataka koji se nalaze u aplikaciji.

Određene funkcije aplikacije zahtevaće aktivnu internet vezu bilo Wi-Fi, ili obezbeđenu od strane provajdera mobilne mreže. Proizvođač aplikacije ne snosi odgovornost za rad aplikacije u punoj funkciji ukoliko Korisnik nema pristup aktivnoj internet vezi.

Proizvođač aplikacije ne snosi odgovornost za način na koji se aplikacija koristi.

Proizvođač aplikacije zadržava pravo da u bilo kojem trenutku obustavi mogućnost preuzimanja aplikacije Brzi Popis bez prethodnog obaveštenja Korisnika.

Proizvođač aplikacije zadržava pravo da zabrani upotrebu aplikacije. U tom slučaju, Korisnik se obavezuje da obriše aplikaciju sa svog uređaja.

 

Promena Uslova korišćenja

Uslovi i odredbe korišćenja aplikacije mogu se s vremena na vreme menjati. Zbog toga se savetuje Korisnicima da periodično proveravaju ovu stranicu kako bi bili informisani o bilo kakvim promenama u Uslovima i odredbama korišćenja aplikacije. Sve promene stupaju na snagu odmah nakon objave na ovoj stranici.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja (ili sugestija) koja se tiču Uslova korišćenja aplikacije možete nas kontaktirati putem emaila na: office@brzipopis.rs