+ 381 11 4047 100 office@brzipopis.rs
Kako možemo da vam pomognemo?
Print

Izvoz podataka

Dokumenta popisa mogu da se izvezu iz mobilne aplikacije na nekoliko načina:

  • Izvoz pojedinačnog dokumenta popisa na uređaj – vrši se jednostavnim klikom na sličicu koja se nalazi u gornjem desnom uglu svakog dokumenta u listi. Korisniku se nudi mogućnost izbora formata fajla u kojem želi da se podaci izvezu, potom foldera na uređaju u kojem želi da sačuva dokument i na kraju korisnik ima mogućnost da navede ime fajla pod kojim dokument treba da bude sačuvan.
  • Izvoz više dokumenata popisa na uređaj – vrši se odabirom dokumenata iz liste tako što se svaki dokument štiklira u odgovarajućem polju sa leve strane, a potom izabere opcija Sačuvaj iz dodatnog menija u desnom uglu zaglavlja. Korisniku se nudi mogućnost izbora formata fajla u kojem želi da se podaci izvezu, a potom i foldera na uređaju u kojem želi da sačuva izabrana dokumenta.
  • Slanje pojedinačnog dokumenta popisa – vrši se jednostavnim klikom na sličicu koja se nalazi u donjem desnom uglu svakog dokumenta u listi. Korisnik ima mogućnost da izabere format fajla u kojem želi da se podaci izvezu. Izvezeni podaci će biti kompresovani u zip fajl i ponuđeni za slanje putem neke od aplikacija na uređaju koju korisnik sam može da odabere, npr. Viber, WhatsApp, Email…
  • Slanje više dokumenata popisa – vrši se odabirom dokumenata iz liste tako što se svaki dokument štiklira u odgovarajućem polju sa leve strane, a potom izabere opcija Pošalji iz dodatnog menija u desnom uglu zaglavlja. Korisnik ima mogućnost da izabere format fajla u kojem želi da se podaci izvezu. Izvezeni podaci će biti kompresovani u zip fajl i ponuđeni za slanje putem neke od aplikacija na uređaju koju korisnik sam može da odabere, npr. Viber, WhatsApp, Email…
  • Slanje (više) dokumenata popisa na Portal Brzi Popisvrši se odabirom dokumenata iz liste tako što se svaki dokument štiklira u odgovarajućem polju sa leve strane, a potom izabere opcija za upload podataka na popis (sličica oblaka sa strelicom na gore pored opcije za pretragu u zaglavlju).
Predhodni Uvoz podataka