+ 381 11 4047 100 office@brzipopis.rs
Kako možemo da vam pomognemo?
Print

Korisnici

U meniju Korisnici nalazi se tabela sa listom korisnika koji imaju pristup posmatranoj bazi podataka. Tim korisnicima mogu se dodeliti dokumenta popisa iz web aplikacije.