+ 381 11 4047 100 office@brzipopis.rs
Kako možemo da vam pomognemo?
Print

Lista Popisa

Lista popisa predstavlja tabelarni prikaz svih dokumenata popisa (inventara) koji se nalaze u bazi. Iznad liste nalaze se opcije za dodavanje, brisanje, pretragu i osvežavanje. Da bi se pristupilo određenom dokumentu popisa, potrebno je iz liste izabrati opciju Uredi.

Kreiranje Novog Popisa

Novi dokument popisa može se napraviti klikom na dugme Dodaj u zaglavlju liste. Korisniku se otvara forma za unos podataka u zaglavlje dokumenta. Može se izabrati datum, uneti lokacija na kojoj se vrši popis, referent koji bi popis trebalo da izvrši i napomena. Nakon potvrde, novokreirani dokument se pojavljuje u listi. Izborom opcije Uredi na dokument se mogu uvesti stavke i dokumentom se može zadužiti određeni korisnik.

Uređivanje popisa

Prikazuje se forma sa stavkama izabranog dokumenta popisa.

Forma se sastoji od zaglavlja, liste sa stavkama dokumenta popisa i liste sa serijskim brojevima koji se odnose na određenu stavku dokumenta. U desnom delu obe liste (i stavki i serijskih brojeva) nalazi se opcija za brisanje stavke, odnosno serijskog broja.

Uvoz podataka

Izborom opcije za uvoz podataka na dokument popisa, korisniku se prikazuje forma sa opcijom da izabere da li želi da uveze podatke iz nekog fajla ili iz šifarnika proizvoda. Aplikacija podržava sledeće formate: Excel (XLSX), CSV i XML. Primeri fajlova za uvoz podataka identični su onima za uvoz šifarnika proizvoda.

Primer Excel fajla za uvoz podataka možete preuzeti ovde.

Primer CSV fajla za uvoz podataka možete preuzeti ovde.

Primer XML fajla za uvoz podataka možete preuzeti ovde.

Izvoz Podataka

Izborom opcije za izvoz podataka, korisniku se prikazuje forma gde treba da izabere u kojem formatu želi da se dokument popisa izveze iz aplikacije.

Dodeljivanje Popisa Uređaju

Izborom opcije Dodeli moguće je zadužiti određenog korisnika dokumentom popisa. Otvara se forma gde je potrebno da se izabere korisnik. Potvrdom, dokument popisa se dodeljuje tom korisniku i on ga potom može preuzeti na uređaj. Nakon dodeljivanja, veza između dokumenta popisa i korisnika kojem je dodeljen postaje vidljiva u meniju Dodeljena dokumenta odakle se, u slučaju potrebe, može obrisati.

Sledeći članak Dodeljena dokumenta