+ 381 11 4047 100 office@brzipopis.rs
Kako možemo da vam pomognemo?
Print

Šifarnik proizvoda

Do šifarnika proizvoda dolazi se iz glavnog menija aplikacije (tri vodoravne crte u gornjem levom uglu ekrana).

Izborom opcije iz glavnog menija prikazuje se lista sa proizvodima.

U zaglavlju liste postoji opcija za pretragu proizvoda, kao i za brisanje svih proizvoda iz šifarnika.

U donjem desnom uglu nalaze se opcije za uvoz šifarnika (gornje narandžasto dugme) i unos novog proizvoda u šifarnik (donje zeleno dugme).

Svaka stavka u listi predstavlja jedan proizvod. U levom delu se nalazi opcija za brisanje. Klikom na stavku u listi otvara se forma za uređivanje podataka izabranog proizvoda.

Forma za uređivanje podataka o proizvodu sastoji se od sledećih polja:

  • Barkod – obavezno polje
  • Šifra proizvoda
  • Naziv
  • Ser.Br. – Lot – polje bi trebalo popuniti samo ako se smatra da proizvod uvek ima isti serijski broj
  • JM – jedinica mere
  • Cena
  • Prod.Cena

Izborom opcije Sačuvaj podaci se čuvaju u šifarnik na uređaju.

Ukoliko se prilikom skeniranja barkoda na dokumentu popisa prepozna barkod u šifarniku, podaci iz šifarnika će biti prikazani u poziciji popisa.

Aplikacija nudi i mogućnost da se iz dokumenta popisa stavka upiše u šifarnik.

Uvoz podataka

Izborom opcije za uvoz podataka, od korisnika se traži da izabere format fajla koji želi da uveze. Aplikacija podržava sledeće formate: CSV, XML i JSON. U donjem levom uglu nalazi se i mogućnost da se pristupi Uputstvu kako izabrani tip fajla treba da izgleda, odakle se posle primer fajla izabranog formata može sačuvati na uređaj ili poslati putem neke druge aplikacije na uređaju (npr. Viber, WhatsApp, Email itd). Kao poslednja opcija nudi se mogućnost preuzimanja šifarnika iz web aplikacije (sa portala).

Primer CSV fajla možete preuzeti ovde.

Primer XML fajla možete preuzeti ovde.

Primer JSON fajla možete preuzeti ovde.

Potvrdom, otvara se file manager na uređaju gde korisnik treba da izabere fajl koji želi da uveze. Ukoliko je fajl u ispravnom formatu, stavke će biti prikazane na dokumentu popisa.

Izborom opcije Uputstvo prikazuje se forma sa pisanim uputstvom kako fajl treba da izgleda. Odatle se primer fajla izabranog format može sačuvati na uređaj ili poslati putem neke druge aplikacije na uređaju (npr. Viber, WhatsApp, Email itd).

Sledeći članak Uvoz podataka