+ 381 11 4047 100 office@brzipopis.rs
Kako možemo da vam pomognemo?
Print

Šifarnik proizvoda

Šifarnik proizvoda se sastoji od liste proizvoda i opcija u zaglavlju koje omogućavaju dodavanje, brisanjepretraga, osvežavanje i uvoz podataka, kao i izvoz šablona na osnovu kojih podaci mogu da se uvezu u šifarnik. Podaci se mogu uvesti iz Excela, CSV i XML.

Lista proizvoda se sastoji od kolona: barkod, šifra, naziv, serijski broj, jedinica mere, cena i prodajna cena, kao i opcije za uređivanje proizvoda iz liste. Jedinstvena oznaka proizvoda u listi je barkod.

Dodavanje proizvoda

Izborom opcije Dodaj u zaglavlju otvara se forma za unos novog proizvoda u šifarnik. Forma se sastoji od polja: barkod, šifra, naziv, serijski broj, jedinica mere (JM), cena i prodajna cena. Jedinstvena oznaka svakog proizvoda je njegov barkod, što je i jedini obavezan podatak da bi se proizvod dodao u šifarnik.

Serijski broj je poželjno da se unese samo ako je jedan serijski broj vezan za jedan proizvod. Ukoliko je za jedan proizvod moguće vezati više serijskih brojeva, podatak o serijskom broju treba da ostane prazan, a korisnik ih može uneti na dokument popisa (inventara) u toku rada.

Uređivanje proizvoda

Izborom opcije za uređivanje proizvoda iz liste sa proizvodima otvara se forma slična onoj za unos novog proizvoda u šifarnik. Korisnik može da izmeni sve podatke osmi barkoda. U donjem levom uglu nalazi se i opcija za brisanje proizvoda iz šifarnika.

Serijski broj je poželjno da se unese samo ako je jedan serijski broj vezan za jedan proizvod. Ukoliko je za jedan proizvod moguće vezati više serijskih brojeva, podatak o serijskom broju treba da ostane prazan, a korisnik ih može uneti na dokument popisa (inventara) u toku rada.

Brisanje proizvoda

Izborom opcije iz zaglavlja Brisanje korisnik može da obriše sve proizvode iz šifarnika proizvoda.

Da bi se obrisao određeni proizvod potrebno je iz liste izabrati opciju Uredi. Tada se otvara forma u kojoj se u donjem levom uglu nalazi opcija za brisanje izabranog proizvoda.

Izborom bilo koje od opcija za brisanje, korisniku se pojavljuje prozor u kojem je potrebno da izvrši potvrdu zahteva za brisanjem.

Pretraga proizvoda

Pretraga proizvoda se vrši jednostavnim unosom jednog dela barkoda, šifre, naziva ili serijskog broja i klikom na dugme Filter. Na osnovu unetih podataka, vrši se pretraga proizvoda iz šifarnika koji odgovaraju unetim kriterijumima za pretragu.

Uvoz podataka

Izborom opcije za uvoz podataka od korisnika se traži da izabere format fajla iz kojeg želi da uveze podatke. Aplikacija podržava sledeće formate: Excel (XLSX), CSV i XML.

Potvrdom izabranog fajla, podaci se uvoze u šifarnik i lista sa proizvodima se osvežava.

Šabloni za uvoz podataka

U šifarnik proizvoda mogu se uvesti podaci iz Excel (XLSX), CSV i XML fajlova. Šabloni za uvoz podataka se mogu preuzeti klikom na opciju Šablon u zaglavlju liste. Korisniku se prikazuje forma u kojoj može da izabere tip fajla koji najbrže ili najjednostavnije može da popuni kako bi podatke mogao da uveze.

Primer Excel fajla možete preuzeti ovde.

Primer CSV fajla možete preuzeti ovde.

Primer XML fajla možete preuzeti ovde.

Sledeći članak Uvoz podataka