+ 381 11 4047 100 office@brzipopis.rs
Kako možemo da vam pomognemo?
Print

Podešavanja

Do Podešavanja aplikacije dolazi se iz glavnog menija aplikacije (tri horizontalne linije u gornjem levom uglu ekrana). 

U slučaju da opcija nije vidljiva, odnosno da su vidljive opcije za prijavu u aplikaciju, registraciju i promenu lozinke, zatvorite padajući meni prijavljenog korisnika iznad.

U Podešavanjima se nalaze sledeće opcije:

Promena jezika aplikacije – omogućava korisniku da promeni jezik aplikacije izborom jedne od ponuđenih opcija.

Omogući skeniranje kamerom uređaja – omogućava korisnicima koji ne koriste barkod čitače da upotrebe kameru svog uređaja kako bi skenirali barkod artikla ili serijskog broja.

Barkod sadrži količinu – opcija predviđena za artikle koji u svom barkodu sadrže podatak o količini, kako bi se skeniranjem barkoda odmah upisala i količina, da to ne mora korisnik ručno da unosi. Kada je izabrana ova opcija, moguće je podesiti i sledeće tri opcije u Podešavanjima koje se odnose na ovaj segment:

Od karaktera na mestu – unosi se broj pozicije u barkodu artikala od koje treba da se počne sa računanjem količine.

Do karaktera na mestu – unosi se broj pozicije u barkodu artikala do koje treba da se računa količina.

Broj decimala – unosi se broj decimala kako bi se preračunala tačna količina uzimajući u obzir i prethodna dva zadata parametra.

Popunjavanje referenta – nudi se opcija korisniku da izabere da li referent na dokumentima treba da se popunjava na osnovu poslednjeg dokumenta ili da se popunjava na osnovu upisanog podatka u okviru Opštih podešavanja (dole niže).

Popunjavanje lokacije – nudi se opcija korisniku da izabere da li lokacija na dokumentima treba da se popunjava na osnovu poslednjeg dokumenta ili da se popunjava na osnovu upisanog podatka u okviru Opštih podešavanja (dole niže).

Korisnik – može se uneti ime referenta koji se može preuzimati na dokumenta ukoliko je ta opcija izabrana u podešavanjima iznad.

Lokacija – može se uneti naziv lokacije koja se može preuzimati na dokumenta ukoliko je ta opcija izabrana u podešavanjima iznad.

Id uređaja, Email Verzija aplikacije su opcije u Podešavanjima na koje korisnik ne može da utiče.